انتصاب
مدیرعامل شرکت ایران مارین سرویسز بعنوان عضو شورای سیاستگذاری هشتمین کنفرانس بین المللی برند منصوب شد
دکتر حسن شریفی بیدگلی دبیر کنفرانس بین المللی برند طی حکمی دکتر محمد احمدی بافنده مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران مارین سرویس را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری این کنفرانس منصوب کرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در این حکم آمده است: 


اخبار تخصصی