پیام تبریک به مناسبت روز ملی حمل و نقلدر آستانه 26 آذر ، روز ملی صنعت حمل و نقل که از آن بعنوان " نیروی محرکه توسعه " یاد می شود ،هستیم که کارآمدی و توانمندی آن زمینه ساز توسعه همه جانبه کشورها می باشد.

برای رسیدن به جایگاه واقعی و تاثیر گذار در این صنعت  و قرار گرفتن  در مسیر توسعه و  برخورداری از مزیت های رقابتی و افزایش سهم بازار راهی بس دشوار و پرفراز و نشیب در پیش داریم و ضروریست تا  با فراهم نمودن بستر و تجهیزات  لازم  و برخورداری از آخرین دستاورد این صنعت در جایگاه حمل ونقل بتواینم زنجیره ای از خدمات در حوزه دریایی را به مشتریان  ارائه دهیم.

 لذ ا بدینوسیله ضمن تبریک روز حمل و نقل به همکاران محترم از خداوند بزرگ تندرستی   و موفقیت روزافزون را برای خانواده بزرگ صنعت حمل و نقل بالاخص حوزه دریایی آرزومندیم.

 

                                                                                                                                                                                                                                               شرکت کشتیرانی ایران مارین سرویسز


اخبار تخصصی