پیام تبریک به مناسبت روز دریانوردفرا رسیدن روز دریانورد فرصتی را پیش آورد تا ضمن تبریک آن به تمامی دریانوردان عزیز میهن اسلامی بار دیگر اهمیت و نقش این تلاشگران مورد تقدیر قرار گیرد. پر واضح است که صنعت حمل و نقل دريايي بخش عمده ای از موفقیت خود را مرهون تلاشهای دائمی این قشر از جامعه دریانوردی مي داند. جایگاه راهبردی این صنعت در کنار حجم بالاي تجارت جهاني که از طريق صنعت کشتيراني انجام مي گيرد آن را به عنوان گزینه بی بدیلی در عرصه حمل و نقل تبديل کرده است. موارد فوق در کنار رویکردهای نوین در افزایش بهره وری، اعمال الزامات بین المللی، توجه به محیط زیست و همچنین ضرورت برقراری امنیت ، لزوم توجه خاص و جایگاه پر اهمیت نیروی فعال انسانی و سرمایه های هوشمند در این صنعت را بیش از پیش نمایان می سازد.
دربرهه کنونی و با توجه به وضعیت خاص و تعاملات میهن اسلامی، هوشیاری و عملکرد خردمندانه دریادلان عزیز نقش کلیدی و مهمی را در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کشور در عرصه حمل و نقل دریایی ايفاء مي کند.
توسعه زیرساخت های بندری و لجستیکی، افزایش بهره وری مجموعه عوامل از جمله اجراي سامانه مديريت ايمني و امنيت و به کار بستن رویکردهای جدید در افزایش میزان کالاهای حمل شده و غیره بدون تمسک به توانمندی و نوآوری و عرضه اندیشه های نو و خلاقانه دست اندرکاران این صنعت به خصوص دریانوردان عزیز میسر نخواهد شد.
امید است تا تمامی این عزیزان با تمسک به توانمندی های بالقوه و بالفعل خویش و در سایه عنایات حضرت حق و صاحب عصر و همچنین تمرکز بر راهبردهای مقام معظم رهبری در دستیابی به اهداف پیش رو بیش از پیش موفق باشند.
اینجانب فرصت را مغتنم شمرده و ضمن ارج نهادن به تلاشها و ایثارهای این قشر زحمت کش و فداکار سلامتی، عزت و سربلندی تمامی آنان را از درگاه خداوند برگ مسئلت می نمایم.


اخبار تخصصی